Nästkommande styrelsemöten


27 oktober kl. 14.00 hos Ulla Karlsson
och 1 december med samkväm.


 

Lär känna Stadranejdens historia genom gårdens dokument

Vi besöker ArkivCentrum den 27 oktober, för att under sakkunnig ledning ta del av handlingar och dokument från Stadra gård.
Klicka här för mer information.


 

Ötorpsvandringen 2017

Mona Hallins fantastiska arbete om Ötorpen, dess människor och händelser
här


 

Talko


Vill du ha hjälp med något och samtidigt stärka gemenskapen i bygden.

Kontakta någon i styrelsen så kan vi hjälpa dig att anordna ett ”talko”.

Röjardagen på Stadra är ett typiskt sådant.


”Talko eller talkoarbete är ett lånord från finskan till finlandssvenskan. Ordet betecknar det gemensamma arbete som görs av folket till exempel i en by eller liknande när man ställer upp med eller för varandra i stort eller smått. Vem som helst kan bjuda in sina vänner till talko. Som ersättning för avslutat arbete brukar talkovärden bjuda på någonting gott att äta eller dricka.”  (Sammandrag från Wikipedia)